یکشنبه، ۳ شهریور ۱۳۹۸ ابزار 
نسخه چاپی
نقشه سایت
آمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرسهای برگزیده
   » مرکز روانشناسی ورزشی » مطالب کاربردی و مقالات
 مطالب کاربردی 
بایگانی اخبار  
 اسلایدهمایش سلامت روانی و ورزش
اسلایدهمایش سلامت روانی و ورزش 7بهمن ماه 89- خانم مریم ملک شاهی
 اسلایدهمایش سلامت روانی و ورزش
اسلایدهمایش سلامت روانی و ورزش 7بهمن ماه 89-مقایسه هوش هیجانی ورزشکاران حرفه ای و غیر ورزشکاران... آقای سید حسین حسینی
 اسلایدهمایش سلامت روانی و ورزش
اسلایدهمایش سلامت روانی و ورزش 7بهمن ماه 89-مقایسه و بررسی تأثیر ورزش‌های گروهی و انفرادی ... طیبه یگانه
 اسلایدهمایش سلامت روانی و ورزش
اسلایدهمایش سلامت روانی و ورزش 7بهمن ماه 89-مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی سالمندان شرکت کننده ...
 اسلایدهمایش سلامت روانی و ورزش
اسلایدهمایش سلامت روانی و ورزش 7بهمن ماه 89-مقایسه سلامت روانی و هوش هیجانی دانشجویان دختر ورزشکار ... آقای رسول نوروزی سید حسینی
 اسلاید همایش سلامت روانی و ورزش
اسلایدهمایش سلامت روانی و ورزش 7بهمن ماه 89-فواید روان شناختی فعالیت جسمی- دکتر صادق نصری
 سلایدهمایش سلامت روانی و ورزش
اسلایدهمایش سلامت روانی و ورزش 7بهمن ماه 89-مقایسه اثر شدت‌های مختلف تمرینات مقاومتی دایره‌ای بر حالات روانی- آقای هیوا مرادیانی
 اسلایدهمایش سلامت روانی و ورزش
اسلایدهمایش سلامت روانی و ورزش 7بهمن ماه 89-مقایسة تاب آوری در برابر استرس و سلامت روان شناختی در دانشجویان-دکتر آناهیتا خدابخشی کولایی
 اسلایدهمایش ورزش و سلامت روانی
اسلایدهمایش ورزش و سلامت روانی 7بهمن ماه 89-مفایسه هوشبهر ورزشکاران و غیر ورزشکاران-آقای خسرو حمزه
 اسلاید همایش سلامت روانی و ورزش
اسلاید همایش سلامت روانی و ورزش 7 بهمن ماه 89-فواید روان شناختی فعالیت جسمی- دکتر صادق نصری
 سلاید همایش سلامت روانی و ورزش
سلاید همایش سلامت روانی و ورزش 7 بهمن ماه 89- رابطه فشارهای فرهنگی- اجتماعی و تصویر ذهنی...، خانم سمیه محمودی
 اسلاید همایش سلامت روانی و ورزش
اسلاید همایش سلامت روانی و ورزش 7 بهمن ماه 89- تاثیرهشت هفته تمرینات پیاده روی منظم...، خانم صبا برنا
 اسلاید همایش سلامت روانی و ورزش
اسلاید همایش سلامت روانی و ورزش 7 بهمن 89- دکتر فریده حمیدی
 اسلاید همایش سلامت روانی و ورزش
اسلاید همایش سلامت روانی و ورزش 7 بهمن ماه 89- تاثیر یوگا و ماساژ یومی هو تراپی بر کاهش اضطراب، دکتر فیروزه سپهریان
 اسلاید همایش سلامت روانی و ورزش
تاسلاید همایش سلامت روانی و ورزش 7 بهمن ماه 89- تاثیر یک دوره برنامه هشت هفته ای تمرین هوازی...، آقای امیر دانا
 اسلاید همایش سلامت روانی و ورزش
اسلاید همایش سلامت روانی و ورزش 7 بهمن ماه 89- تاثیر یک دوره برنامه تمرین هوازی بر سلامت...، آقای محمد علی سادات منصوری
 اسلاید همایش سلامت روانی و ورزش
اسلاید همایش سلامت روانی و ورزش 7 بهمن ماه 89-تأثیر مشارکت در فعالیت های ورزشی بر عزت نفس...، خانم مهرزاد فراهتی
 اسلاید همایش سلامت روانی
اسلاید همایش سلامت روانی و ورزش 7 بهمن ماه 89-تأثیر تمرینات هیپ- هاپ بر بهزیستی روان¬شناختی...، آقای بهزاد بهزادنیا
 اسلاید همایش سلامت روانی
اسلاید همایش سلامت روانی 7 بهمن ماه 89- دکتر علیرضا بهرامی
 اسلاید همایش سلامت روانی و ورزش
اسلایدهای همایش سلامت روانی و ورزش

 

طراحی سایت و پورتال، هاست (هاستینگ)، ثبت دامنه - رادکام