یکشنبه، ۳ شهریور ۱۳۹۸ ابزار 
نسخه چاپی
نقشه سایت
آمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرسهای برگزیده
   » مرکز سنجش » معرفی مرکز
 معرفی مرکز سنجش و توسعه قابلیت های جسمانی  

 

سالن مرکز سنجش و توسعه قابلیت های جسمانی

مرکز سنجش و توسعه قابلیت های جسمانی در سال 1376 جهت سنجش و ارزیابی توانایی های جسمانی ورزشکاران شرکت کننده در بازیهای آسیایی تایلند و المپیک سیدنی تاسیس و افتتاح شد. این مرکز با سنجش و ارزیابی قابلیتهای جسمانی ورزشکاران و ارائه نتایج طبقه بندی شده به مربیان و مدیران نقش مهمی در ارتقا سطح علمی ورزش و توسعه علوم ورزشی ایفا می نماید. این مرکز ضمن ارائه خدمات تخصصی به ورزشکاران و مربیان تراز اول کشور با برگزاری دوره ها و کارگاههای متعدد و همچنین انجام پروژه های تحقیقاتی و همکاری با دانشگاههای سراسر کشور در توسعه وارتقا سطح علمی ورزش کشور نیز تلاش می کند. مرکز سنجش و توسعه قابلیت های جسمانی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک با شش بخش زیرمجموعه شامل سنجش واندازه گیری، تمرینات برتر، آزمایشگاه فیزیولوژی ورزش ، آزمایشگاه بیومکانیک ورزش، پیکرشناسی ، تمرینات وآزمایشگاه قدرت برای رسیدن به اهداف خود تلاش می نماید.

مدیر مرکز : پیمان فخری، کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی 
       همکار مرکز : دانیال تیماجی، کارشناس تربیت بدنی

بخش سنجش واندازه گیری
در این بخش با طراحی و ساخت تجهیزات ونرم افزار اختصاصی، سعی شده قابلیتهای جسمانی ورزشکاران تراز اول و باشگاهی در رشته های مختلف ورزشی با دقتی بسیار بالا و تا حد امکان بدون دخالت مستقیم آزمونگر مورد ارزیابی قرارگیرد. بعد ازتجزیه و تحلیل های کامپیوتری نقاط قوت و ضعف ورزشکاران در هر فاکتور آمادگی جسمانی شناسایی شده و در جهت توسعه عملکرد ورزشی هریک از آنها ضمن مشاوره با مربیان نظرات کارشناسی با توجه به رده های سنی و جنسی مختلف و همچنین دوره های تمرینی آنها اعلام می گردد.
از دیگر وظایف این بخش می توان به برگزاری کارگاه های تخصصی، همکاری با پایان نامه ها و پروژه های تحقیقاتی دانشگاهها و همچنین به روز نمودن تجهیزات و امکانات بخش اشاره نمود.


مسئول بخش : جواد شفیعی ، کارشناس تربیت بدنی  

آزمایشگاه فیزیولوژی ورزش
بررسی و ارزیابی دقیق ویژگیهای قلبی - تنفسی و بیوشیمیایی ورزشکاران و سازگاری های ایجاد شده با تمرین با در اختیار داشتن دستگاههای مدرن در این بخش انجام می شود . بعد از تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده مشاوره های تخصصی با مربیان و ورزشکاران برای رسیدن به بهترین عملکرد فیزیولوژیکی انجام می گیرد.
از دیگر وظایف این بخش می توان به برگزاری کارگاه های تخصصی، همکاری با پایان نامه ها و پروژه های تحقیقاتی دانشگاهها و همچنین به روز نمودن تجهیزات و امکانات بخش اشاره نمود.


مسئول بخش : دکتر مرتضی بهرامی نژاد، پزشک عمومی  

تمرینات برتر
وظیفه این بخش طراحی و اجرای تمرینات جدید و پیشرفته به منظور ارتقا سطح آمادگی جسمانی ورزشکاران نخبه است. در این بخش ضمن به روز نمودن تجهیزات، تمرینات تخصصی ویژه هر رشته ورزشی طراحی شده و در صورت نیاز با نظارت کارشناسان مرکز و یا مشاوره با مربیان و ورزشکاران به اجرا در می آید.
در واقع این بخش با هدایت ورزشکاران در تمرینات تخصصی سعی در رساندن هرچه سریعتر و بهتر آنها به اوج عملکرد جسمانی دارد. از دیگر وظایف این بخش می توان به برگزاری کارگاه های تخصصی، همکاری با پایان نامه ها و پروژه های تحقیقاتی دانشگاهها و همچنین به روز نمودن تجهیزات و امکانات بخش اشاره نمود.


مسئول بخش : ناصر پیروردی زاده، کارشناس تربیت بدنی     

بخش آزمایشگاه و تمرینات قدرت
در این بخش ضمن ارزیابی قدرت ورزشکاران به طراحی ، مشاوره و هدایت تمرینات قدرتی ویژه رشته های مختلف ورزشی پرداخته می شود. سالن تمرینات قدرتی با تجهیزاتی مدرن جهت ارائه خدمات و انجام تمرینات قدرتی در اختیار ورزشکاران و تیم های ملی قرار دارد. آزمایشگاه قدرت با سنجش وضعیت قدرتی ورزشکاران بهترین برنامه تمرینی را با توجه به دوره های مختلف طراحی و به ورزشکاران و مربیان ارائه می دهد.
از دیگر وظایف این بخش می توان به برگزاری کارگاه های تخصصی، همکاری با پایان نامه ها و پروژه های تحقیقاتی دانشگاهها و همچنین به روز نمودن تجهیزات و امکانات بخش اشاره نمود.


مسئول بخش آقایان:پیمان فخری ، کارشناس ارشد تربیت بدنی                         

مسئول بخش بانوان: ساناز مجتبوی، کارشناس تربیت بدنی         

  

بیومکانیک و مهندسی ورزش
این بخش با در اختیار داشتن تجهیزات بیومکانیکی به ارزیابی، اصلاح و ارائه الگوهای حرکتی مناسب می پردازد.
از دیگر وظایف این بخش می توان به برگزاری کارگاه های تخصصی، همکاری با پایان نامه ها و پروژه های تحقیقاتی دانشگاه ها و همچنین طراحی و به روز نمودن تجهیزات و امکانات بخش اشاره نمود.
برنامه اصلی که هم اکنون توسط متخصصان این بخش پیگیری می شود، راه اندازی مبحث مهندسی ورزش و ترویج بهره برداری دست اندرکاران ورزشی از مباحث تکنولوژی ورزشی است.
در این راستا زیرساختارهای مناسب همکاری با دانشگاه های داخلی و خارجی بوجود آمده اند.

دبیر بخش: دکتر الهام شیرزاد، دکتر ی مهندسی پزشکی
 

 کارشناس ارشد  بخش : مهدی چراغی، کارشناسی ارشد تربیت بدنی     

 


بخش دبیرخانه و ارتباطات
دبیرخانه وظیفه حفظ و نگهداری و بهینه سازی وساماندهی و ارائه خدمات مطلوب اداری را به عهده دارد.
این واحد ضمن انجام کلیه امور مربوط به تایپ، بایگانی، تهیه گزارش فعالیت ها، انعکاس خبر، به روز نمودن سایت مرکز، تهیه گزارش آزمون ها، با همکاری و سازمان دهی و طبقه بندی اطلاعات موجود سعی در در ارائه فعالیت های مرکز به بخش های آکادمی و جامعه ورزش کشور دارد.
شایان ذکر است آزمون های انجام شده در مرکز سنجش در دبیرخانه طی نرم افزاری مدون ثبت و آنالیز می شود.

مسئول دبیرخانه : فیروزه حضرتی، کارشناس ادبیات فارسی
همکار دبیرخانه :

 

طراحی سایت و پورتال، هاست (هاستینگ)، ثبت دامنه - رادکام