یکشنبه، ۳ شهریور ۱۳۹۸ ابزار 
نسخه چاپی
نقشه سایت
آمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرسهای برگزیده
   » کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی » سیاست مجموعه سازی
 سیاست مجموعه سازی  


کتابخانه آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک با عنوان کتابخانه تخصصی (Special library) فعالیت می نماید.
در دایره المعارف بریتانیکا درباره کتابخانه های تخصصی آمده است:
تعداد فراوانی از کتابخانه ها به وسیله گروه های ویژه ای از استفاده کنندگان و به منظور برآوردن نیاز های همان گروه ایجاد شده است. درباره ویژگی سازمانی این کتابخانه ها چنین باید گفت:
کتابخانه های تخصصی غالباً به انستیتوهای رسمی مانند گروه های دولتی ، بیمارستانها، موزه ها و نظایر آنها وابسته اند. با این حال بیشتر به منظور برآوردن نیازهای ویژه در سازمان های بازرگانی و صنعتی و خدماتی به وجود می آیند و بر حسب چارچوب عملی معین ، با فعالیت ها و با مجموعه هایی که از نظر بزرگی و نقطه توجه به دقت مهار شده اند طراحی می شوند، هر چند که گاه بسیار بزرگ و دارای عرصه فعالیت بسیار گسترده ای هستند.
این نوع کتابخانه ها در سازمان ها یا موسسات برای کمک به کارکنان به وجود می آید تا آنان را در کسب اطلاعات فنی و تخصصی مورد نیاز یاری دهند.
در مجموعه کتابهای تخصصی، منحصراً منابع اطلاعاتی مورد نیاز آن سازمان گردآوری می شوند. این قبیل مجموعه ها باید همواره از آخرین انتشارات و جدید ترین مواد غیر چاپی مورد نیاز سازمان باشد.

وظایف کتابخانه تخصصی به طور خلاصه عبارتند از:
الف) گرد آوری مواد مورد نیاز برای تحقیق یا کسب اطلاعات تخصصی در تک تک رشته های مربوط و سازماندهی این مواد به نحوی که دستیابی سریع به آنها و نیز استفاده از آنها میسر باشد.
ب) تهیه چکیده ها و نمایه های موضوعی از مواد رسیده به کتابخانه و نشر آنها تا پژوهندگان بتوانند به آسانی و به سرعت از محتوای انتشارات مربوط به رشته خود اطلاع یابند.کتابخانه های تخصصی وابسته به سازمان متبوع هستند و تامین بودجه آنها به عهده آن سازمان است.
کتابخانه تخصصی اطلاعات موجود را برگه آرایی می کند و در اغلب این کتابخانه ها متون ادواری بر سایر مواد فزونی دارد. مدارکی چون گزارش ها ، استانداردها، بروشورها ، جزوه ها و متون تجاری نیز به مقدار زیاد نگه داری می شود.کتابخانه تخصصی اطلاعات خاصی را که مورد درخواست مراجعین است ، فراهم می آورد. اکثر مراجعین ، مدیران یا پژوهشگران ، مربیان...می باشند که با توجه به نیاز ها ، اطلاعات فراهم و سازماندهی می شود.

 

 


انواع کتابخانه های تخصصی عبارتند از:
دولتی، مجامع و موسسات ، سازمانهای تجاری و صنعتی ، موسسات علمی- پژوهشی

 

وظایف کتابخانه تخصصی :
1- انتخاب مدارک و داده ها- اطلاعات
2- فراهم آوردن مدارک وداده ها- اطلاعات
3- آماده سازی مدارک و داده ها- اطلاعات
4- ذخیره مدارک و داده ها- اطلاعات
5- بازیابی مدارک و داده ها- اطلاعات
6- انتشار یا تکثیر مدارک و داده ها – اطلاعات

اهداف کلی مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران عبارت است از :
انجام و گسترش فعالیت های تحقیقاتی اطلاع رسانی ورزش، گردآوری، پردازش و اشاعه اطلاعات و مدارک علمی با بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته اطلاع رسانی و ایجاد شبکه اطلاعات علمی ورزش کشور به منظور پاسخگویی به نیاز های اطلاعاتی ورزشکاران، مربیان، مدیران، داوران، محققین، اساتید، دانشجویان و سایر علاقه مندان و نیز ایجاد ارتباط با شبکه های اطلاعات علمی ورزش خارج از کشور در چارچوب برنامه های توسعه علمی، کاربردی، فرهنگی، مربیگری ورزش کشور
از وظایف دیگراین مرکز:
1- تهیه اطلاعات و مدارک علمی ورزش تولید شده داخل و خارج کشور مورد نیاز برنامه های علمی و پژوهشی کشور.
2-تحقیق و بررسی روش های سازماندهی وطبقه بندی اطلاعات و مدارک علمی ورزش به منظور تشکیل بانکهای اطلاعاتی در کشور
3-اشاعه اطلاعات و مدارک علمی ورزش از طریق خدمات کتابخانه ای و به کار گیری تکنولوژی مناسب
4- بررسی و مشاوره  در مورد فعالیت کتابخانه های تخصصی ورزش کشور برای دستیابی به راههای مناسب بهبود فعالیت های آنها
5- برگزاری دوره های تخصصی و کارگاه های کوتاه مدت در چارچوب ضوابط و مقررات برای مربیان ، ورزشکاران و مدیران
6-انتشار اخبار اطلاع رسانی ورزش
7- جمع آوری مدارک علمی شامل پایان نامه ها ، انتشارات دولتی ، مستندات، طرح های تحقیقاتی ورزش کشور
8-تجزیه و تحلیل ، چکیده نویسی و سازماندهی اطلاعات علمی ورزشی به منظور تشکیل بانکهای اطلاعاتی

چنانکه مشاهده می شود، سمت وسوی اهداف و وظایف مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک بسیار روشن و مشخص است ومی توان نتیجه گرفت که سیاست مجموعه سازی آن در راستای تامین اطلاعات مورد نیاز و وظیفه و ماموریت های این مرکز می باشد.
در مجموعه سازی برای کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی ، به تامین نیاز های مربیان ، ورزشکاران، مدیران و گروه های پژوهشی توجه می شود، و نهایتاً مرکز موضوعات زیر را در مجموعه خود پوشش می دهد:

-مربی و مربیگری
-علم تمرین
-تغذیه
-فیزیولوژی
-روانشناسی و مهارتهای ذهنی- روانی
-پزشکی ورزش
-جامعه شناسی و تاریخ ورزش
-مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی
-اقتصاد ، بازاریابی، توریسم و تجارت در ورزش
-ورزش معلولین
- المپیک و پارالمپیک
-ورزش کودکان و مدارس
-ورزش زنان
-و...


 

طراحی سایت و پورتال، هاست (هاستینگ)، ثبت دامنه - رادکام